PERCOM

Zvyšovanie podpory verejnosti voči inkluzívnym politikám na lokálnej úrovni.

Výskumný projekt PERCOM vychádza z potreby mnohých obcí, predovšetkým starostov a starostiek, ktorí hľadajú spôsoby, ako získať podporu verejnosti (obyvateľov obce) pri realizácii projektov určených primárne pre obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít, no s praktickým dopadom na celú obec. Cieľom projektu je odkryť, implementovať a zdieľať komunikačné postupy, ktoré by politickým predstaviteľom obcí mohli pomôcť získať podporu verejnej mienky pri schvaľovaní projektov zameraných na integráciu Rómov.

Správu z doterajšieho výskumu si môžete prečítať v tomto linku.

V prípade záujmu o bližšie informácie o projekte kontaktujte Zuzanu Bošeľovú.

email: zuza@nadaciams.sk
tel. č.: 0908 713 090

Partner:

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

Donor:

Európska únia


Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom