KAPACITY

Podpora integrácie cudzincov a cudziniek na lokálnej úrovni.

Popis:

Cieľom projektu je široký rozvoj odborných kapacít samospráv zapojených do projektu a prenos dobrej praxe na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni v oblasti začleňovania cudzincov do spoločnosti. Chceme, aby sa služby poskytované cudzincom stali stabilnou súčasťou aktivít samospráv. Zároveň chceme inšpirovať aj iné samosprávy k podobným aktivitám a činnostiam a väčšiemu zapojeniu do témy integrácie ŠPTK. Naším partnerom je Únia miest Slovenska, ktorá plní úlohu mosta smerom k ďalším samosprávam.

Projekt spája štyri hlavné slovenské organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sa venujú téme integrácie cudzincov v rôznych oblastiach, Úniu miest Slovenska a štyri zapojené samosprávy, ktoré chcú zintenzívniť svoju činnosť vo vzťahu k štátnym príslušníkom tretích krajín žijúcich na ich území.

Prečítajte si správy z workhospov, ktoré sme zorganizovali počas trvania projektu: Participácia cudzineckých komunít na lokálnej úrovni a Interkultúrna práca v čase korony.

Partneri: 

HRL, CVEK, Marginal

Donor:

Európska únia, Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre oblasť vnútorných záležitostí

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte Zuzanu Weberovú alebo Ninu Galanskú.

komunity@fjuzn.sk 

nina@nadaciams.sk 

Nadácia Milana Šimečku

               

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.