Spoločnosť pre všetkých/ PODPORA INKLÚZIE

Prostredníctvom zlepšovania postavenia sociálne vylúčených skupín, chceme prispieť k vytváraniu inkluzívnej a súdržnej spoločnosti na úrovni škôl, samospráv či komunít.

Chceme napĺňať víziu spoločnosti, ktorá všetkým svojím členom a členkám zaručuje skutočnú rovnosť zohľadňujúcu ich rôzne východiskové situácie.

Nadácia Milana Šimečku

               

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom