Študenti po stopách totality

Projekt Študenti po stopách totality je unikátny vzdelávací projekt, ktorý prehlbuje znalosti mladých ľudí o období komunistického režimu v Československu, rozvíja ich kritické myslenie a vedie ich k aktívnemu občianstvu. Jednotlivé študentské tímy sa prostredníctvom metódy oral history, analýzou historických prameňov a štúdiom literatúry oboznamujú s charakteristickými črtami totalitného režimu a svoje zistenia následne kreatívnym spôsobom spracujú vo forme videa, výstavy, mestskej či vzdelávacej hry, komixu a pod. 

Prostredníctvom priamej participácie na mapovaní „malých dejín“ totality v regiónoch sa študenti oboznámia s nedávnou históriou Slovenska, s ktorou nemajú osobnú skúsenosť. Navyše, nadobudnú zručnosti v oblasti vyhľadávania zdrojov a prameňov a zdokonalia sa v práci s informáciami, ich analýzou a kritickým hodnotením. 

Záverečné práce študenti verejne prezentujú, čím sa sami stanú aktívnymi v pripomínaní histórie, ako aj vo formovaní postojov verejnosti a budú mať možnosť si uvedomiť hodnotu a silu občianskeho hlasu.

Aktuálny 5. ročník nesie názov Kto má moc, že (sa) môže rozhodnúť? 

Viac informácií vrátane prihlasovacieho formulára nájdete tu.

Ak máte akékoľvek otázky, ozvite sa nám, prosím na barbara@nadaciams.sk.

Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom