Študenti po stopách totality

Výskumno-vzdelávací projekt, v rámci ktorého študenti a študentky dokumentujú rôzne aspekty života pod vládou komunistickej strany.

Popis:

Projekt Študenti po stopách totality je unikátny vzdelávací projekt, ktorý prehlbuje znalosti mladých ľudí o období komunistického režimu v Československu, rozvíja ich kritické myslenie a vedie ich k aktívnemu občianstvu. Jednotlivé študentské tímy sa prostredníctvom metódy oral history, analýzou historických prameňov a štúdiom literatúry oboznamujú s charakteristickými črtami totalitného režimu a svoje zistenia následne kreatívnym spôsobom spracujú vo forme videa, výstavy, mestskej či vzdelávacej hry, komixu a pod. Zároveň zorganizujú pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie podujatie vo svojej škole či meste. Sami sa tak stanú aktívnymi v pripomínaní histórie ako aj vo formovaní postojov verejnosti a budú mať možnosť si uvedomiť hodnotu a silu občianskeho hlasu.

Aktuálna téma 4.ročníka projektu nesie názov (p)O revolúcii a jej cieľom je vytvoriť plastický obraz revolučného diania v novembri 89. Témou minulých ročníkov Študentov po stopách totality boli: Revolúcia v regiónoch, Bola normalizácia (ne)normálna? a Útek za oponu.

V prípade záujmu o bližšie informácie a možnosti zapojenia sa do projektu, prosím kontaktujte Viktor Pončáka.

viktor@nadaciams.sk 

0911 313 130

Podpora:

US Embassy

https://www.facebook.com/nadaciams/videos/265798184371310/ 

Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom