Výzva na predloženie cenovej ponuky – manažment publicity

Vážený pán, vážená pani,

Nadácia Milana Šimečku hľadá dodávateľa služby manažment publicity v rámci projektu menšiny v obrazoch, tónoch a naživo. Touto cestou Vás chceme požiadať o predloženie cenovej ponuky na túto zákazku:

1) manažment publicity

Trvanie zákazky: 1. apríla 2014 – 30. jún 2015

Rozsah prác: maximálne 440 hodín

Miesto výkonu: kancelária Nadácie Milana Šimečku, Panenská 4 a podľa

 

Prosíme, v prípade záujmu nám zašlite Váš životopis a Vašu cenovú ponuku (priložený formulár) e-mailom na nms@nadaciams.sk do 31. marca 2014.

V Bratislave, 18. marca 2014 

 

Ďakujeme. S pozdravom,

Martina Felix Maženská

osoba poverená na výkon prieskumu trhu

 

Prosíme, v prípade záujmu nám zašlite Váš životopis a Vašu cenovú ponuku (priložený formulár) e-
mailom na nms@nadaciams.sk do 31. marca 2014.

Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom