Zuzana Weberová

komunitná manažérka inkluzívnych projektov a programu [fjúžn]

zuzka.jpegkomunity@fjuzn.sk 

Wuzka je v Nadácii od roku 2019 a pracuje ako projektová a komunitná manažérka. V rámci programu [fjúžn] sa stará o komunitné aktivity, s cudzincami a cudzinkami premýšľa, ako ich projekty zapojiť do programu a vyhľadáva nových zaujímavých ľudí či komunity, s ktorými nadväzujeme spoluprácu. Aj v programe Spoločnosť pre všetkých sa venuje aktivitám, ktoré súvisia s migráciou a integráciou, či vzdelávaním detí s odlišným materinským jazykom na Slovensku. Zaoberá sa aj témou medzináboženského dialógu na Slovensku a je zapojená do medzinárodnej iniciatívy A World of Neighbours, ktorá je zameraná na podporu ľudí z migrantských a utečeneckých komunít v rôznych krajinách Európy. Je v kontakte s dobrovoľníkmi či stážistkami a snaží sa, aby bol ich čas strávený u nás zmysluplný.

Vyštudovala Globálne, rozvojové a migračné štúdiá na Karlovej univerzite v Prahe a pred nástupom do Nadácie sa zastavila na stážach v CVEKu a v Človeku v ohrození.

Nadácia Milana Šimečku

               

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom