Nina Galanská

riaditeľka, štatutárna zástupkyňa

nina@nadaciams.sk

Napriek predispozíciám z detstva putujúc medzi mestami ťažkého strojárstva a sklárskeho priemyslu na Považí sa dostala nakoniec k sociologickým, politologickým a ekonomickým témam, ktoré študovala v rámci štúdia medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie v hlavnom meste. Nakoniec zakotvila v migračných vodách a na Fakulte medzinárodných vzťahov v Bratislave končí doktorandské štúdium v téme migrácie. Baví ju téma vzdelávania, rozmanitosti a pamäte. Keď už má dosť práce s tabuľkami, plánmi a stratégiami, tak sa s obľubou zapája do interaktívnych činností mimo kancelárie a školách, podujatiach alebo vychádzkach. 

Správna rada

Predsedníčka správnej rady:

Eva Salnerová

Členovia správnej rady:

Martin Bútora

Andrej Findor

Peter Šimečka

Peter Tatár

Ingrid Vagačová-Antalová

Monika Vrzgulová

Revízorka

Martina Felix Maženská

Zakladatelia nadácie

Martin Bútora

Fedor Gál

Juraj Flamik

Miroslav Kusý

František Mikloško

Peter Tatár

Peter Zajac

Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom