Monika Vrzgulová

Predsedníčka správnej rady

Etnologička a občianska aktivistka. S nadáciou má prepojený svoj profesijný život od roku 1995, keď ako externistka pracovala vo výskumnom tíme medzinárodného projektu Oral history: Osudy tých, ktorí prežili holokaust. Po jeho skončení manažovala projekt zameraný na implementáciu rozhovorov preživších holokaustu do neformálnych vzdelávacích aktivít NMŠ, neskôr viedla vzdelávacie projekty pre mládež Stratení susedia, Anna Franková – odkaz dejín dnešku  aj v spoločnom projekte nadácie a ŽNO Bratislava Dokumentačné stredisko holokaustu (DSH). Po jeho premene na neziskovú organizáciu v roku 2005 sa stala jeho riaditeľkou a viedla ho 12 rokov. Bola aktívnou účastníčkou občianskych iniciatív ako Dosť bolo ticha/Tisa, Nechceme sa prizerať či Zabudnuté Slovensko. V súčasnosti pracuje v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV.                      
Viac: https://uesa.sav.sk/?q=sk/monika-vrzgulova-phdr-csc

Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom