Michal Keim

projektový manažér vzdelávacieho programu Vedieť nestačí

michalk_foto.jpg

michal@nadaciams.sk

Michal vyštudoval históriu, 10 rokov sa venuje zážitkovému outdoorovému vzdelávaniu, rozvoju charakterových zručností, praci s mládežou, učiteľmi i pracovníkmi s mládežou. Skúsenosti získal na Slovensku, Nemecku, Hong Kongu a na rôznych medzinárodných tréningoch. Je to otec, milovník hôr a vody, ktorého stretnete na kajaku, bicykli, lyžiach alebo ako okopáva záhradu.

V Nadácii Milana Šimečku zodpovedá za program Vedieť nestačí, projekty pamäťového a interkultúrneho vzdelávania ako putovná výstava Anny Frankovej, IWalks, Stories that move a Rozmanité školy.

Nadácia Milana Šimečku

               

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom