Martina Felix Maženská

revízorka

martina@nadaciams.sk

Do tohto sveta prvýkrát vykukla v jeden z októbrových večerov v ďalekom Humennom.

V prostredí rodného mestečka obkoleseného úžasnou prírodou strávila detstvo snov za čo milujúcich rodičov nespravodlivo potrápila v období prvých osobnostných rozletov a úletov.

Po prebádaní východnej časti našej krajinky sa presunula do stredu Slovenska, kde na UMB v Banskej Bystrici získala ekonomické vzdelanie, ktoré ju živí do dnešných dní. Lásku k vyštudovanému odboru - cestovnému ruchu uplatnila pri zveľaďovaní vlastnej CK. 

Po práci v súkromnej sfére v oblasti získavania prostriedkov z fondov EÚ nadobudla neprekonateľný pocit, že ju to ťahá na druhú stranu a preto s veľkou radosťou prijala ponuku stať sa výkonnou riaditeľkou, ktorá prišla z radov nadácie. Rozhodnutie začať pracovať v treťom sektore a byť súčasťou NMŠ si nevedela vynachváliť a vytešovala za z neho každý deň minimálne trikrát :-)

Po niekoľkých rokoch v nadácii sa rozhodla, že je čas na zmenu a momentálne sa realizuje ako majiteľka Soupa Bistra. V nadácii vymenila pozíciu výkonnej riaditeľky a správkyne nadácie za pozíciu revízorky.

Správna rada

Predsedníčka správnej rady:

Eva Salnerová

Členovia správnej rady:

Martin Bútora

Andrej Findor

Peter Šimečka

Peter Tatár

Ingrid Vagačová-Antalová

Monika Vrzgulová

Revízorka

Martina Felix Maženská

Zakladatelia nadácie

Martin Bútora

Fedor Gál

Juraj Flamik

Miroslav Kusý

František Mikloško

Peter Tatár

Peter Zajac

Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom