Laco Oravec

externý spolupracovník, bývalý dlhoročný riaditeľ NMŠ

Narodil sa 30. mája 1977 v Košiciach.

Absolvoval škôlku, základnú školu, gymnázium a univerzitu, ako aj mnoho ďalších sprievodných podujatí a zážitkov.

Počas vysokoškolského štúdia na právnickej fakulte dospel k niekoľkým nezvratným rozhodnutiam: že nechce pracovať v právnickej profesii, že nechce pracovať pre štát a že chce robiť niečo aspoň trocha zmysluplné.

Jeho kariéra sa začala na pôde feministickej organizácie Fenestra, ktorá je dodnes jeho srdcovou záležitosťou. Vrodená túžba po dobrodružstve ho zaviala vo veku 25 rokov do Nadácie Milana Šimečku, teda aj do Bratislavy. Z núdze sa stal riaditeľom nadácie, cnosťou je, že túto funkciu 12 rokov aj zvládal. Po oslave okrúhlin odovzdal žezlo a momentálne freelancuje. Venuje sa otázkam obhajoby ľudských práv so zameraním na práva menšín, čo sa prejavuje v jeho záľube v otázkach multikulturalizmu, boja proti diskriminácii, ovplyvňovania verejnej politiky a v podobných bizarnostiach.

Kniha mu zatiaľ nevyšla (na rozdiel od Moniky Vrzgulovej), ale kde tu prispel.

Je členom redakčnej rady a autorom článkov a recenzií portálu fjuzn.sk a členom dramaturgickej rady festivalu [fjúžn]. 


Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom