Ingrid Vagačová-Antalová

inge@nadaciams.sk

Inge je absolventkou Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, autorkou knihy Chaos totalos a matkou piatich detí. V Nadácii Milana Šimečku pracuje od jej vzniku. Začínala ako projektová manažérka, neskôr bola jej výkonnou riaditeľkou a predsedníčkou správnej rady.

Aktívne vytvárala všetky tri základné programy NMŠ – Výchova k ľudským právam, Oral History a S Rómami žiť budeme... Vďaka svojej empatii, citlivosti, záujmu o marginalizované skupiny a aktuálne problémy našej spoločnosti je vždy o nos vpredu pred ostatnými. Zosobňuje trvanie NMŠ v čase, jej aktivity a postoje sú praktickým vyjadrením filozofického odkazu Milana Šimečku.

Nadácia Milana Šimečku

               

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom