Ingrid Vagačová-Antalová

inge@nadaciams.sk

Inge je absolventkou Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, autorkou knihy Chaos totalos a matkou piatich detí. V Nadácii Milana Šimečku pracuje od jej vzniku. Začínala ako projektová manažérka, neskôr bola jej výkonnou riaditeľkou a v súčasnosti predsedá správnej rade.

Aktívne vytvárala všetky tri základné programy NMŠ – Výchova k ľudským právam, Oral History a S Rómami žiť budeme... Vďaka svojej empatii, citlivosti, záujmu o marginalizované skupiny a aktuálne problémy našej spoločnosti je vždy o nos vpredu pred ostatnými. Zosobňuje trvanie NMŠ v čase, jej aktivity a postoje sú praktickým vyjadrením filozofického odkazu Milana Šimečku.

Správna rada

Predsedníčka správnej rady:

Eva Salnerová

Členovia správnej rady:

Martin Bútora

Andrej Findor

Peter Šimečka

Peter Tatár

Ingrid Vagačová-Antalová

Monika Vrzgulová

Revízorka

Martina Felix Maženská

Zakladatelia nadácie

Martin Bútora

Fedor Gál

Juraj Flamik

Miroslav Kusý

František Mikloško

Peter Tatár

Peter Zajac

Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom