Tréning "Ako pripraviť triedu na rozmanitosť a migráciu.“"

Prinášame vzdelávací tréning pre učiteľky a učiteľov ZŠ a SŠ, ktorý vám predstaví vzdelávacie nástroje a metódy, ktoré posilnia vaše zručnosti a prinesú vám inšpirácie ako pracovať v triede s témami identity, diskrminácie, predsudkami a migrácie. Veríme, že vás dokážeme podporiť ako lepšie pracovať s náročnými témami, ktoré nás na školách ale i v spoločnosti čakajú. Vďaka vzdelávacím nástrojom Farebná škola a Stories that Move dokážeme rozvíjať a scitlivovať mládež a pripraviť ju, aby sa lepšie vedela vysporiadať a prijať výzvy v multikultúrnych témach.

Naše aktivity jemným spôsobom vedú žiakov a žiačky k vnímaniu vlastnej individuality a k rešpektovaniu individuality iných. Ukazujú nám, čo máme spoločné, ale aj to, že niekedy môže byť niečo úplne inak, ako sa nám zdá. Dotýkajú sa citlivých tém, akými sú napríklad strata domova, odlišné vierovyznanie alebo prežívanie emócií.

Náš tréning vám ponúkne aktivity, ktoré sú primárne o vnímaní rozmanitého sveta okolo, o témach identity, vedomej práci s predsudkami či aktívnom konaní voči diskriminácii. Zároveň tréning ponúkne aktivizujúce metódy na lepšie spoznávanie a budovanie vzájomnej dôvery. Aktivity využívajú zážitkové formy a metódy, ktoré poskytujú priestor nielen na rozvíjanie postojov v oblasti multikultúrnej výchovy, ale aj takých zručností ako je schopnosť spolupráce v skupinách či komunikačné zručnosti.

ČO VÁM NA TRÉNINGU PONÚKNEME?

  • nové prístupy k vzdelávaniu vychádzajúce z projektu Rozmanité školy, využiteľné vo formálnom a neformálnom vzdelávaní
  • náhľad a skúsenosť ako viesť aktivity v triede, ktoré pomôžu žiakom/čkam pripraviť sa, vcítiť sa a pracovať s témami migrácie, identity a rozmanitosti
  • aktivity a metódy k témam identity, predsudkov, rozmanitosti a diskriminácie.
  • ucelený workshop k vzdelávaciemu nástroju Stories that move 
  • metodické príručky Farebná škola I. a II, Holokaust (ne)bol

Viac o našom prístupe sa dozviete vo videu:


PRIHLASOVANIE

Deadline na prihlasovanie je do 10.3. 

Maximálny počet účastníkov sme naplnili. Ak sa prihlásite budeme vás považovať za náhradníkov/čky.


KEDY & KDE?

24.-26.3.2022 v Nitre

Miesto konania PKO Nitra

Začíname 24.3. o 17:00, končíme 26.3. obedom 


LEKTORI:

Andrej Návojský, Nadácia Milana Šimečku

Peter Dráľ, Nadácia Milana Šimečku


NÁKLADY:

Ubytovanie, stravu a program vám hradí Nadácia Milana Šimečku vďaka podpore MŠVVaŠ.


Tento tréning vám prinášame v rámci projektu interkulturneho vzdelávania vďaka:


KONTAKT:

Michal Keim, michal@nadaciams.sk, 0903 434 282

Nadácia Milana Šimečku

               

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.