Rozmanité školy - výzva na prihlasovanie

Projekt ponúka pedagógom prvého a druhého stupňa ZŠ možnosť získať pedagogické zručnosti, metódy a materiály v oblasti interkultúrneho vzdelávania na osobnostnom prístupe. To sa zameriava na individuálnu kultúrnu skúsenosť každého žiaka. Miesto kultúrnych rozdielov a čisto etnického prístupu reflektuje skôr témy identity, vedomú prácu so stereotypmi či oceňovanie rozmanitosti v prostredí školy a blízkom okolí.

V rámci projektu realizujeme úvodný tréning priamo v škole, po ktorom s učiteľmi nastavíme plán vyučovacích aktivít. Vychádzame pritom z príručiek Farebná škôlka, Farebná škola I. a Farebná škola II. Tie sú jedinečné v tom, že ponúkajú aktivity pre všetky stupne základných škôl a citlivo pracujú s aktuálnymi interkultúrnymi témami.

https://www.youtube.com/watch?v=ABkg_01hfds 

V prípade záujmu o bližšie informácie o projekte kontaktujte Andreja Návojského.

andrej@nadaciams.sk 

Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom