Rozmanité školy hľadajú učiteľov a učiteľky

page1image29024464

Prihláste sa na vzdelávací projekt Nadácie Milana Šimečku ROZMANITÉ ŠKOLY. "Práve vďaka tomuto projektu som sa dostala bližšie k deťom, viac sa otvorili, spolupracovali, hovorili nám o svojich problémoch a zážitkoch, a stali sme sa súčasťou jedného celku,“ hovorí Katarína Kolesárová, asistentka učiteľa v ZŠ Malá Ida.

Projekt Rozmanité školy ponúka pedagógom ZŠ (I. aj II. stupeň) a prvých ročníkov osemročných gymnázií možnosť získať pedagogické zručnosti, metódy a materiály v oblasti interkultúrneho vzdelávania na osobnostnom prístupe. To sa zameriava na individuálnu skúsenosť každého žiaka. Ponúka aktivity, ktoré nie sú primárne o "iných" kultúrach, ale skôr o vnímaní rozmanitého sveta okolo, o vedomej práci s vlastnými stereotypmi. Zároveň prináša do triedy aktivizujúce metódy na lepšie spoznávanie a budovanie vzájomnej dôvery.

Projekt, ktorý sa uskutoční v školskom roku 2020/2021 budeme realizovať na 10 základných školách a z každej školy sa môžu zapojiť 2 - 4 učiteľky/učitelia. Tie/tí absolvujú jednotlivé fázy projektu:

  • Úvodný tréning a školské semináre.
  • Príprava a realizácia vyučovacích aktivít v spolupráci s metodikmi počas obdobia: november 2020 - máj 2021.
  • Konzultácie a monitorovacie návštevy metodikov projektu.
  • Zisťovanie dopadu aktivít na postoje žiakov a žiačok.

Čo vám ponúkame:

  • Tréningy a vzdelávacie semináre zamerané na rozvíjanie zručností v oblasti interkultúrneho vzdelávania zadarmo (hradené sú aj všetky výdavky na dopravu, ubytovanie a stravu).
  • Intenzívnu spoluprácu pri tvorbe a realizácii aktivít so skúseným metodikom a lektorom Nadácie Milana Šimečku Andrejom Návojským.
  • Metodické materiály vytvorené Nadáciou Milana Šimečku a inými organizáciami. Vyškolenie a bezplatné využívanie online metodiky Stories that move a príručiek Farebná škola.
  • Zručnosti v oblasti interkultúrneho vzdelávania na osobnostnom prístupe.


V prípade záujmu sa do projektu môžete prihlásiť prostredníctvom PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA do 15. 9. 2020.

Viac informácii o projekte nájdete TU, v prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese andrej@nadaciams.sk

Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom