Rozdelení: Ako sa neprestať rozprávať?

Slovenská republika z roku 1939, migrácia, Istanbulský dohovor či registrované partnerstvá... Postoje k citlivým témam dlhodobo rozdeľujú a traumatizujú (nielen) slovenskú spoločnosť. Existencia rozdielnych názorov je pritom prirodzenou a hodnotnou súčasťou života v demokratických spoločnostiach. Výsledkom diskusií medzi zástancami opačných názorov je však častokrát iba prehlbujúce sa ticho a vzájomné nepochopenie. Dokedy je teda rozdielnosť názorov prínosná? A kedy už hovoríme o polarizovanej spoločnosti? Prečo a ako je polarizácia nebezpečná? Ako s ňou efektívne pracovať a prispievať k jej zmierneniu?

Dňa 14. marca poďte s nami diskutovať o témach, ktoré nás rozdeľujú a spôsoboch, ako napätie a rozdiely zmenšovať v jedinečnom priestore Kunsthalle Bratislava. 

Podujatie na facebooku

Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom