Rok 2020 v NMŠ

Rok 2020 bol pre nás všetkých náročnejší a nevyspytateľný, no zároveň plný pokory a upevnenia vzťahov. V duchu myšlienok disidenta a filozofa Milana Šimečku “Nie som jednoducho schopný zatvárať oči, keď som už bol obdarený zrakom” sme pokračovali aj napriek sťaženým podmienkam a prechodu do online režimu v aktivitách, ktoré rozvíjajú vzdelávanie, kultúru, humanitu, demokraciu a občiansku spoločnosť na Slovensku.

Aj v roku 2020 sa nám podarilo zrealizovať desiatky rôznych aktivít - školení, workshopov, webinárov, kultúrnych podujatí, online festivalov, príručiek, prechádzok, súťaží, výjazdov v teréne, článkov, videí, fotiek či spomienok. Náš tím sa rozšíril o dve nové členky a počas roka sme v ňom privítali aj jedno dieťa a oslávili jednu svadbu. Pripomenuli sme si 90. narodeniny Milana Šimečku aj 30 rokov od jeho úmrtia. Čo všetko sme teda v nadácii v pandemickom roku 2020 stihli? 


untitled%20design.jpg


[fjúžn]

Rok 2020 bol pre [fjúžn] prelomový. Z multižánrového a multikultúrneho festivalu sa stal celoročný program, cez ktorý dávame ľuďom na Slovensku priestor objavovať svet, ktorý máme doma. Naša krajina je oveľa rozmanitejšia, ako sa zdá a vďaka programu [fjúžn] môžete spoznávať viac ako 150 tisíc cudziniek a cudzincov, ktorí žijú medzi nami.


[fjúžn] walks s
Illah van Oijen či Les Paskarenko napríklad ukázali, ako Bratislavu vidia ľudia, ktorí sa tu nenarodili. Otvorená výzva Refjúžn poster zas dala príležitosť domácim i medzinárodným grafikom a grafičkám reflektovať tému utečencov a migrácie počas pandémie. A koncom roka sme na festivale Cez prah úspešne odštartovali vstup mesta Bratislava do medzinárodnej siete miest ICORN, ktoré poskytujú útočisko prenasledovaným autorom, novinárkam či umelcom zo zahraničia.

 


Samozrejme, nechýbal ani 9-dňový festival [fjúžn], ktorý tento rok oslávil svoje 15. narodeniny. Aj napriek pandémii sa nám v polovici septembra podarilo zorganizovať 25 podujatí s účinkujúcimi z rôznych kútov sveta. Všetko, samozrejme, za dodržania prísnych epidemiologických opatrení. Videá z 15. ročníka festivalu nájdete na našom YOUTUBE v zozname [fjúžn] 2020.


A keďže online tento rok “vládne svetu”, vynovili sme pre vás aj web www.fjuzn.sk, ktorý sa pretransformoval z portálu multikulti.sk. Na fjuzn.sk nájdete rozhovory, reportáže či analýzy, ktoré sa týkajú svetovej migrácie či integrácie cudzincov na Slovensku. Časť z nich nájdete aj v tlačenom festivalovom magazíne FJÚŽN.  
Vzdelávanie

Školy, učiteľky aj žiaci majú za sebou snáď najnáročnejší rok za veľmi dlhé obdobie. Pandémia koronavírusu ich donútila ostať doma a vzdelávanie prešlo do online priestoru.

Zmenami postupne prechádzajú aj naše vzdelávacie programy. S projektom Rozmanité školy sme sa ako jedna z piatich organizácií dostali do EDUakcelerátora – intenzívneho 3-mesačného mentoringového programu Nadácie Pontis. Vďaka tejto podpore chystáme aj veľké novinky, tou najväčšou je príprava nového vzdelávacieho portálu Vedieť nestačí, na ktorom nájdete metodiky, webináre a informácie o našich projektoch. Portál plánujeme spustiť v prvom polroku 2021.

VIAC O VZDELÁVACÍCH PROGRAMOCH NMŠ

Aj napriek komplikáciám sme sa v roku 2020 snažili venovať zapojeným školám naplno. Na začiatku roka sme stihli s Putovnou výstavou Nechajte ma byť takou, aká som navštíviť Spojenú školu v Nižnej na Orave. Okrem tipov ako sprevádzať výstavou sme so zapojenými mladými ľuďmi otvorili témy identity, pamäte a diskriminácie. Nasledujúci mesiac sprevádzali úspešne svoje spolužiačky a spolužiakov, ale aj študentov z iných stredných škôl v regióne. 

Vďaka projektom ako Študenti a študentky po stopách totality sme ich vtiahli do objavovania lokálnej histórie z čias socializmu, ktoré vyústili do výroby vlastných filmov, výstav či sociálnych sietí. Prehliadku toho najlepšieho z posledného ročníka ste si mohli pozrieť v rámci festivalu Remember November. Naši lektori Barbara a Andrej zároveň odštartovali nový ročník ŠPST na šiestich ďalších školách.
Jedenásť nových škôl sa tiež zapojilo aj do projektu Rozmanité školy, v ktorom sa snažíme učiteľov a žiakov viesť témami rozmanitosti, predsudkov či diskriminácie. Jedným z nástrojov, ktorý odporúčame pedagógom, sú Stories that move. Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV potvrdil, že príbehy rovesníkov dokážu u žiakov a žiačok meniť postoje a tak bojovať proti diskriminácii na školách


V “online” aj naživo sa nám tento rok podarilo zrealizovať aj dve vzdelávacie prechádzky iWalks, teda interaktívne komentované prehliadky Bratislavy a Košíc. Okrem výkladu pracujú s video svedectvami ľudí, ktorí prežili holokaust a účastníci si ich pozerajú priamo na miestach, ktoré preživší spomínajú. Počas leta sa k nám na košickú prechádzku pridala aj vnučka jedného z protagonistov vo video svedectvách. 
Podpora inkluzívnej praxe na lokálnej úrovni


V Nadácii Milana Šimečku nám záleží na tom, aby sa všetkým lepšie spolunažívalo v rámci škôl, jednotlivých samospráv či inštitúcií. Vďaka projektom ako Školy pre všetkých, KapaCITY a PERCOM podporujeme školy a samosprávy tak, aby dokázali vytvárať prostredie, kde sa myslí aj na potreby prehliadaných alebo znevýhodnených skupín.  


Dlhodobá spolupráca so školami zapojenými v projekte Školy pre všetkých bola výrazne poznačená situáciou, ktorej počas pandémie čelia všetky školy. Na začiatku roka sme so školskými tímami stihli uzavrieť  sériu pobytových stretnutí a v júnovom "odmäku" osobne zrealizovať tréning v ZŠ Banské. Rovnako ako predchádzajúce tri roky naživo, aj v online sa ukázala rozmanitosť potrieb jednotlivých škôl, ktoré si vyžadovali adresný prístup.


1806_bystra%20zs.jpg


PERCOM je skratka výskumného projektu, ktorý na základe poznatkov sociálnych vied a kombinovaných prieskumov verejnej mienky hľadá možnosti, ako v obciach so skupinami vylúčených Rómov a Rómok presvedčivo komunikovať finančnú podporu prichádzajúcu do obcí bez ohľadu na to, akej skupine obyvateľov je primárne adresovaná.

Počas leta sme absolvovali niekoľko rozhovorov so starostami a starostkami na východe Slovenska, aby sme identifikovali problémy, ktoré bránia lepšiemu spolunažívaniu v obciach a súčasne spoznali prax, ktorá k lepšiemu spolunažívaniu prispieva. Vznikli publikačné výstupy a v reakcii na limity terénnych prieskumov aj nový výskumný dizajn projektu (ďakujeme FSEV a ÚESA SAV).


Úloha samosprávy bola v tomto roku ešte kľúčovejšia pri komunikácii pandemických opatrení verejnosti. V rámci projektu KapaCITY sa snažíme upozorňovať na to, že súčasťou miest a obcí sú aj cudzinci a cudzinky, ktorí často nerozumejú “domácim pravidlám”, najmä keď sú výhradne v slovenčine. 

Poskytovali sme preto mestám inšpiráciu zo zahraničia v podobe expertných workshopov s odborníkmi a odborníčkami na témy komunitného tlmočenia či tvorby poradných orgánov z Belgicka, Rakúska a Nemecka. Takisto sme pripravili sondu do potrieb detí cudzincov a odporúčania pre pedagógov, ako na tieto špecifické potreby reagovať.

PRÍRUČKA VZDELÁVANIE DETÍ CUDZINCOV V ČASE KORONY


logo_nms.png

Sme vďační, že sme s vami v roku 2020 mohli byť a pomáhali sme tvoriť spoločnosť, ktorá si pamätá, oceňuje rozmanitosť a vytvára podmienky na rozvoj každého jednotlivca

Tento cieľ sa snažíme dosahovať už od roku 1991, to si už ale budeme pripomínať najmä v budúcom roku, kedy Nadácia Milana Šimečku oslavuje neuveriteľných 30 rokov! Veríme, že neskoršie oslavy budú už post-pandemické a najlepšie osobne. Zatiaľ vám želáme krásne sviatky a šťastný vstup do nového (snáď už nepandemického) roku 2021!

Nadácia Milana Šimečku

               

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom