Denník Anny Frankovej nesie silný odkaz dodnes

„Vidím, ako sa svet pomaly mení na pustatinu... cítim, že trpia milióny ľudí. Ale keď vzhliadnem k oblohe, zdá sa mi, že sa všetko nejako obráti na lepšie, že sa táto hrôza skončí,“ zapísala si Anna Franková do svojho denníka v júli 1944.

25. júna ubehlo presne 73 rokov od prvej publikácie Denníku Anny Frankovej v Amsterdame. Kniha, ktorá popísala osudy miliónov slovami mladého dievčaťa. Jej denník sa stal jednou z hlavných spomienok na utrpenie židovských rodín počas holokaustu.

31957984331_6fcec01919_c.jpg

Anna bola židovské dievča pôvodom z Nemecka. Ako 13-ročná dostala na narodeniny denník, do ktorého si zapisovala všetko, čo sa jej v živote stalo - aj to, ako sa spolu s rodinou skrývala pred nacistami v Amsterdame. Posledný zápis v ňom je z 1. augusta 1944, potom bol úkryt prezradený a Annu spolu s rodinou odviedli do koncentračného tábora Bergen-Belsen, kde v marci 1945 zomrela na týfus.

Denník Anny Frankovej je od roku 1947 nenahraditeľnou súčasťou svetovej literatúry. Bol preložený do viac než 55 jazykov, predalo sa z neho asi 25 miliónov výtlačkov, inšpiroval mnoho hier a filmov. Pôvodne má denník niekoľko verzií. Autorka totiž pôvodné zápisky časom prepracovala a literárne vylepšila. Prvý holandský vydavateľ z knihy odstránil niektoré pasáže, napríklad sexuálne názory mladej autorky, jej otec zasa nesúhlasil s tým, aby sa čitatelia dozvedeli, že si podľa dcéry nerozumel so svojou manželkou. Zápisky vyšli kompletné až neskôr.

screen shot 2020-06-25 at 6.47.34 pm.png

Odkaz Anny Frankovej šírime aj v Nadácii Milana Šimečku. Už niekoľko rokov realizujeme vzdelávací projekt Anna Franková – odkaz dejín dnešku, ktorý je určený najmä pre stredné školy. Ide o putovnú výstavu, kde nami vyškolení študenti a študentky sprevádzajú svojich spolužiakov a prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania im predstavujú témy holokaustu, druhej svetovej vojny, antisemitizmu. Tak zároveň otvárajú témy dnešného rasizmu, diskriminácie, či porušovania ľudských práv.

Viac o projekte sa dozviete TU.


Letná škola pre pedagógov

Okrem toho Nadácia Milana Šimečku pripravuje v spolupráci s Inštitútom Terezínskej iniciatívy, Anne Frank House z Amsterdamu, Anne Frank Zentrum v Berlíne a Múzeom rómskej kultúry štvrtý ročník letnej školy pre pedagógov. 

V rámci nej učitelia absolvujú workshopy a diskusie vedené lektormi z Nadácie Milana Šimečku, budú mať možnosť zúčastniť sa komentovanej prehliadky v Múzeu rómskej kultúry či navštíviť sídlo Židovskej obce v Brne. Zároveň dostanú priestor predstaviť svoje vlastné projekty a aktivity.

Letná škola 2020 je súčasťou projektu "Nechajte ma byť, aká som. Hľadanie konštruktívneho dialógu v polarizovanej spoločnosti," v rámci ktorého spoločne hľadáme cesty, ako viesť diskusiu o zložitých a polarizujúcim témach tak, aby neviedla k prejavom nenávisti, ale ku konštruktívnemu dialógu.

Práve výstava "Nechajte ma byť, aká som. Životný príbeh Anny Frankovej" otvára diskusio o diskriminácií a porušovaní rovnakých práv jednotlivcov a skupín.

Letná škola sa bude konať 18.-21. augusta v Brne, prihlásiť sa môžete do 30. júna cez TENTO FORMULÁR

Viac informácii nájdete na: http://www.terezinstudies.cz/projects/hledani_konstruktivniho_dialogu.html

Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom