Ombudsmanka odporúča zlepšiť fungovanie cudzineckej polície

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová preskúmala proces vybavovania žiadostí na všetkých oddeleniach cudzineckej polície na Slovensku. Z jej zistení vyplýva, že oddelenia disponujú slabou vybavenosťou komunikácie v cudzích jazykoch, nedostatočným personálnym obsadením a materiálnym vybavením a čelia nedostatkom nového elektronického objednávacieho systému.

Na základe prieskumu ombudsmanka odporučila Úradu hraničnej a cudzineckej polície a Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky prijať opatrenia, ktoré umožnia cudzineckej polícii fungovať efektívnejšie a spravodlivejšie vo vzťahu k žiadateľom a žiadateľkám. Odporúčania im adresovala začiatkom júna.

foto: FB/ Verejná ochrankyňa práv60554686_2328822170544389_1555092922125254656_o.jpg


Problémy s komunikáciou v cudzích jazykoch

Z terénneho preskúmavania ako aj z odpovedí v dotazníku vyplýva, že len v ojedinelých prípadoch mali zamestnanci a zamestnankyne cudzineckej polície ochotu a schopnosť komunikovať v inom jazyku ako slovenskom pri osobnom styku na úrade, v e-mailovej i telefonickej komunikácii.

Poskytovanie informácií v inom ako v slovenskom jazyku predstavuje problém, a to nielen v priamej komunikácii, ale aj v rozsahu a správnosti informácií na úradných tabuliach, na vchodových dverách vedúcich na oddelenia cudzineckej polície, ale aj na webovej stránke ministerstva vnútra. V tomto smere sú cudzinci a cudzinky bez znalosti slovenského jazyka úplne odkázaní na pomoc sprostredkovateľa.


Verejná ochrankyňa práv preto odporúča budovať a posilňovať jazykové kapacity príslušníkov a príslušníčok cudzineckej polície. „Používanie cudzieho jazyka na základnej dorozumievacej úrovni by malo predstavovať štandard pri práci s cudzincami acudzinkami, apreto je potrebné systematické zlepšovanie jazykovej úrovne v rámci služieb cudzineckej polície,“ uviedla ombudsmanka v správe z prieskumu. Navrhla podporovať získavanie jazykového príplatku zamestnancom a zamestnankyniam so znalosťou cudzích jazykov, ktorý v súčasnosti poberajú iba dvaja príslušníci cudzineckej polície.

Ombudsmanka zároveň žiada, aby oznamy o úradných hodinách či navigačné tabule na oddeleniach boli zabezpečené aj v inom cudzom jazyku.

Viac informácii sa dočítate v kompletnej správe ombudsmanky TU.

Nadácia Milana Šimečku

               

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.