Ombudsmanka odporúča zlepšiť fungovanie cudzineckej polície

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová preskúmala proces vybavovania žiadostí na všetkých oddeleniach cudzineckej polície na Slovensku. Z jej zistení vyplýva, že oddelenia disponujú slabou vybavenosťou komunikácie v cudzích jazykoch, nedostatočným personálnym obsadením a materiálnym vybavením a čelia nedostatkom nového elektronického objednávacieho systému.

Na základe prieskumu ombudsmanka odporučila Úradu hraničnej a cudzineckej polície a Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky prijať opatrenia, ktoré umožnia cudzineckej polícii fungovať efektívnejšie a spravodlivejšie vo vzťahu k žiadateľom a žiadateľkám. Odporúčania im adresovala začiatkom júna.

foto: FB/ Verejná ochrankyňa práv60554686_2328822170544389_1555092922125254656_o.jpg


Problémy s komunikáciou v cudzích jazykoch

Z terénneho preskúmavania ako aj z odpovedí v dotazníku vyplýva, že len v ojedinelých prípadoch mali zamestnanci a zamestnankyne cudzineckej polície ochotu a schopnosť komunikovať v inom jazyku ako slovenskom pri osobnom styku na úrade, v e-mailovej i telefonickej komunikácii.

Poskytovanie informácií v inom ako v slovenskom jazyku predstavuje problém, a to nielen v priamej komunikácii, ale aj v rozsahu a správnosti informácií na úradných tabuliach, na vchodových dverách vedúcich na oddelenia cudzineckej polície, ale aj na webovej stránke ministerstva vnútra. V tomto smere sú cudzinci a cudzinky bez znalosti slovenského jazyka úplne odkázaní na pomoc sprostredkovateľa.


Verejná ochrankyňa práv preto odporúča budovať a posilňovať jazykové kapacity príslušníkov a príslušníčok cudzineckej polície. „Používanie cudzieho jazyka na základnej dorozumievacej úrovni by malo predstavovať štandard pri práci s cudzincami acudzinkami, apreto je potrebné systematické zlepšovanie jazykovej úrovne v rámci služieb cudzineckej polície,“ uviedla ombudsmanka v správe z prieskumu. Navrhla podporovať získavanie jazykového príplatku zamestnancom a zamestnankyniam so znalosťou cudzích jazykov, ktorý v súčasnosti poberajú iba dvaja príslušníci cudzineckej polície.

Ombudsmanka zároveň žiada, aby oznamy o úradných hodinách či navigačné tabule na oddeleniach boli zabezpečené aj v inom cudzom jazyku.

Viac informácii sa dočítate v kompletnej správe ombudsmanky TU.

Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom