Malé Veľké dejiny Milana Šimečku

Dielo kľúčového československého disidenta prvýkrát vslovenčine 


              Politický mozog disentu, nadčasový humanista schopný osloviť ľudí naprieč celým sociálnym spektrom, vysokoškolský profesor aj bagrista, Havlov spoluväzeň a neskôr poradca, utopista prenasledovaný komunistami, spisovateľ, ktorý náhle zomrel veľmi krátko po tom, ako sa dočkal vytúženej slobody a počiatku demokratických zmien.  Svojím dielom a aktivitou v oblasti ľudských práv získal veľkú autoritu v celom Československu aj vo svete, jeho diela patrili k tým najprekladanejším. Napriek tomu je slovenskej verejnosti takmer neznámy. Nadácia Milana Šimečku sa to rozhodla zmeniť a pri príležitosti 30.výročia jej založenia chystá edíciu diel tohto mysliteľa prvýkrát v slovenskom jazyku.  


              V roku 2022 chceme vydať prvé 4 knihy z edície Veľké/malé dejiny Milana Šimečku. Séria kníh prinesie jeho najznámejšie diela: 


Obnovenie poriadku: vyšla v roku 1978 v edícii Petlice v češtine a získala Cenu roka, ktorú vypísal spisovateľ LudvíkVaculík. Je brilantnou analýzou normalizačného režimu, ktorý nastolil „poriadok“ po uvoľnených šesťdesiatych rokoch v Československu.  

Kruhová obrana: kniha vznikala v rokoch 1983-84, v období normalizačnej šede, a zaradila sa medzi zásadné texty československého disentu. Napriek svojmu veku je zvláštne aktuálna aj dnes. Stratégia kruhovej obrany je stále jednou z možností, ako si chrániť svoje sny a životy. Nenechať sa zomlieť, spojiť sa okolo toho, čo je pre dôstojnosť ľudského života nutné ubrániť. 

Koniec nehybnosti: súbor úvah vo forme občasných denníkových zápiskov od Silvestra 1987 do konca februára 1989. Svojimi glosami podal Milan Šimečka výrečné svedectvo o atmosfére prednovembrového roku 1988, v ktorom zachytil pozvoľný pád normalizačného režimu a zdanlivo nehybnú atmosféru v spoločnosti. 

Výber z dielaMilan Šimečka bol autorom niekoľkých kníh a viac ako dvesto kratších statí, článkov, fejtónov, recenzií a príhovorov. Chceme priblížiť  texty, ktoré nikdy neboli knižne publikované, no zaslúžia si pozornosť.  

 

               „Milan Šimečka bol bezosporu pozoruhodná osobnosť našich moderných dejín. Stal sa jedným z najvýraznejších hlasov v takých kľúčových obdobiach, či to bolo ´68, alebo tých 20 rokov po sovietskej okupácii, alebo aj po novembri ´89, hovorí Martin Bútora, sociológ, diplomat a jeden zo zakladateľov Nadácie Milana ŠimečkuLepšie som vďaka nemu pochopil, prečo je dnes Slovensko v takej hlbokej kríze. Šimečka mnohé z dnešných drám predpovedal. Varoval, že demokracia bude hrozná drina. Upozorňoval, že získaním slobody sa začína nová, veľmi ťažká epocha premeny. A lepšie už rozumiem aj tomu, ako žili moji starí rodičia a rodičia,“ dopĺňa spisovateľ Michal Hvorecký. Myšlienky Milana Šimečku sú živé aj dnes. Širokej verejnosti a najmä mladšej generácii chceme sprístupniť jeho výnimočné dielo aj v slovenskom jazyku, preto vydávame edíciu Malé Veľké dejiny Milana Šimečku,” dodáva Nina Galanská, riaditeľka Nadácie Milana Šimečku 

Milan Šimečka bol nielen pozoruhodnou osobnosťou, ale najmä výnimočným autorom, ktorého diela a myšlienky v nich silno presahovali hranice republiky aj dobu. V centre jeho pozornosti a záujmu bol individuálny ľudský život, so všetkými jeho radosťami a starosťami. Nadobudol presvedčenie a písal o tom, že dejinnosť sa utvára nie v parlamentoch, sieňach a veľkých stretnutiach, teda vo „veľkých dejinách“ ale práve naopak, v „malej dejinnosti“ – v  životoch individuálnych ľudí. Tam sa utvárajú aj hodnoty života, posúvajú jeho medze. Vydanie edície Malé VEĽKÉ dejiny môžete podporiť na www.startlab.sk/malevelkedejiny 

Nadácia Milana Šimečku

               

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom