Hľadáme pomoc pri upratovaní

Hľadáme výpomoc na upratovanie

Hľadáme spoľahlivú osobu, študenta či študentku alebo dôchodcu či dôchodkyňu na pravidelné (stačí raz týždenne – ráno/večer/cez víkend, podľa dohody) upratanie našej kancelárie (3 pracovné miestnosti, sklad, kuchynka, wc, kúpeľňa, chodba, balkón). Spolu ide o 108 m2 rekonštruovaných priestorov v centre mesta na Svoradovej 5 v Bratislave.

Ak je to možné, upratovanie by takisto zahŕňalo doplnenie zásob v kuchyni, čistiacich prostriedkov a toaletných potrieb, ako aj opranie uterákov a utierok.

Upratovanie by prebiehalo raz týždenne v rozsahu približne 1 - 2 hodiny (spolu mesačne cca. 8 – 10 hodín). Pozícia je vhodná aj pre študentky alebo dôchodcov. Všetky veci na upratovanie, ako vysávač, mop, metlu a pod. máme - netreba si nič nosiť.

Odmena za prácu: 40 – 50 EUR mesačne, odmena môže byť vyplácaná fixne za mesiac alebo podľa odpracovaných hodín. Práca je možná na dohodu alebo na živnosť. 

hladame%20vypomoc-1.jpg

We are looking for help with cleaning

We are looking for a reliable person / student / pensioner for regular (just once a week - morning / evening / weekend, by agreement) cleaning of our office (3 office rooms, storage, kitchen, toilet, bathroom, hallway, balcony). It is a total of 108 m2 of renovated space on Svoradova 5 in Bratislava.

If possible, cleaning would also include replenishment of kitchen supplies, cleaning products and toiletries, as well as washing towels and tea towels.

Cleaning would take place once a week for about 1-2 hours (a total of about 8-10 hours per month). The position is also suitable for students or retirees. All things for cleaning, such as vacuum cleaner, mop, broom, etc. we have - you don't need to bring anything.

Remuneration for work: 40 - 50 EUR per month, remuneration can be paid fixed per month or according to hours worked. A person can be either self-employed or work on contract.

Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom