Hľadáme kolegyňu či kolegu na vzdelávanie

Máš vzťah k vzdelávaniu o témach rozmanitosti, pamäte a inklúzie? Vieš samostatne viesť projekty? Chcela alebo chcel by si sa podieľať na tvorbe nového vzdelávacieho portálu? Baví ťa práca s učiteľkami a študentmi vo formálnom i neformálnom vzdelávaní? Nadácia Milana Šimečku hľadá projektovú manažérku/manažéra do programu Vedieť nestačí.


Miesto práce: Svoradova 747/5, 811 03 Bratislava 

Termín nástupu: 15. marca 2021 

Plat/ Odmena: v prípade TPP: 800 - 900 EUR brutto (podľa skúseností a kvalifikácie) - možná dohoda aj na práci na živnosť 

Očakávaný rozsah práce: 40 hodín týždenne


untitled%20design-2.jpg


Náplň práce

 • manažment projektov Nechajte ma byť takou, aká som; Stories that Move, Rozmanité školy a Polarizácia;
 • tvorba, obsahové napĺňanie a aktualizácia nového vzdelávacieho portálu Vedieť nestačí;
 • podpora pri tvorbe a realizácii vzdelávacích webinárov, tréningov a seminárov pre učiteľky ZŠ a SŠ a študentov stredných škôl;
 • aktívna účasť na smerovaní vzdelávacieho programu Vedieť nestačí (účasť na poradách, tvorba nových projektov a iniciatív);
 • vytváranie príspevkov na sociálne siete Vedieť nestačí; spolupráca s PR manažérkou;
 • písanie projektov a ich administrácia;
 • iné úlohy spojené s fungovaním programu a organizácie. 


Čo požadujeme

 • skúsenosť s vedením projektov (preferujeme skúsenosti v oblasti interkultúrneho, antidiskriminačného alebo pamäťového vzdelávania);
 • skúsenosť s projektovým manažmentom;
 • aktívny záujem o tvorbu webového portálu a príspevkov na sociálnych sieťach;
 • zodpovedný prístup k práci (spoľahlivosť, samostatnosť, pohotovosť, proaktívnosť);
 • rešpekt k hodnotám Nadácie Milana Šimečku a záujem pracovať na verejnoprospešných projektoch;
 • časová flexibilita - súčasťou práce sú aj občasné víkendové semináre a cestovanie v rámci Slovenska;
 • predchádzajúca skúsenosť s prácou na podobnej pozícii aspoň 2 roky;
 • znalosť vzdelávacích foriem a metód k témam rozmanitosti, inklúzie a/alebo pamäte.


Čo ponúkame

 • prácu v kolektíve 8 ľudí v organizácii, ktorá pôsobí v rámci mimovládneho sektora už 30 rokov;
 • inšpiratívne prostredie a prácu na etablovaných vzdelávacích projektoch v oblastiach interkultúrneho, antidiskriminačného a pamäťového vzdelávania;
 • čiastočne flexibilný pracovný čas;
 • možnosť home office;
 • možnosť zúčastňovať sa vzdelávacích tréningov (podporujeme záujem o kontinuálne vzdelávanie v téme poskytované nami, našimi partnermi, ale aj externými subjektami);
 • možnosť realizácie vlastných projektov
 • možnosť aktívne sa podieľať na strategickom smerovaní vzdelávacieho programu Vedieť nestačí
 • možnosť využívať nadačnú knižnicu…;) a veľa iného.


Zaujali sme ťa?

V prípade, že spĺňaš podmienky a rád/rada by si patril/a do vzdelávacieho tímu NMŠ, pošli svoj životopis a krátky opis, prečo chceš pracovať práve na vzdelávacích projektoch v NMŠ, do 25. februára 2021.

Na konci februára pozveme vybrané uchádzačky a uchádzačov na online pohovor. 


Kontaktné osoby


logo_nms.png

O organizácii 

Nadácia Milana Šimečku (NMŠ) nesie meno významného československého disidenta, filozofa a spisovateľa Milana Šimečku (1930 - 1990). Vznikla v roku 1991 a pomáhala s demokratizačnými procesmi a budovaním občianskej spoločnosti. Od revolúcie prešlo Slovensko dlhú cestu, s ktorou sa vyvíjalo aj naše smerovanie. Veríme, že Slovensko má byť otvorenou krajinou, ktorej záleží na ľudských právach a odmieta nenávisť. Vďaka rešpektovaniu rozmanitosti dokáže naplno využiť potenciál nás všetkých.  Preto v súčasnosti reagujeme a zohľadňujeme potreby komunít, jednotlivcov a jednotlivkýň, ktorých vzdelávame a podporujeme. K zložitým problémom pristupujeme citlivo,  s rešpektom a systematicky. Od roku 1991 sme vydali viac ako 100 publikácií a vyškolili niekoľko tisíc pedagógov, aktivistiek, vydavateľov, komunitných líderiek a ľudí zo znevýhodnených skupín. Od roku 2006 organizujeme najväčší multikultúrny festival na Slovensku [fjúžn]. 

Viac informácií nájdete na webe: https://www.nadaciamilanasimecku.sk/ 


O vzdelávacom programe Vedieť nestačí

Venujeme sa postojovému vzdelávaniu v témach identity, rozmanitosti a diskriminácie, ako aj témam minulosti (holokaust, komunistický režim). V súčasnosti vytvárame nový vzdelávací portál, v ktorom ponúkneme metodiky, webináre a ponuku aktivít vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní.

Aktuálne vzdelávacie projekty


 • Rozmanité školy

Ponúkame nástroje, ako reflektovať rozmanitosť v triede, v škole a našom okolí  pracovať vedome s predsudkami žiakov.

Viac informácií TU. 


 • Nechajte ma byť takou, aká som (putovná výstava)

Prepájame príbeh Anny Frankovej a holokaustu so súčasnými príbehmi diskriminácie mladých ľudí cez interaktívnu výstavu a rovesnícke vzdelávanie.

Viac infromácií TU.


 • Stories that Move

Online vzdelávací nástroj, ktorý vašim žiakom ponúka priestor na zamyslenie sa nad otázkami rozmanitosti a diskriminácie a tiež na to, aby zvažovali svoje názory i rozhodnutia v rôznych situáciách. 

Viac informácií TU.


 • IWalks 

Prechádzky po mestách Bratislava a Košice s aplikáciou, ktorá približuje príbehy preživších holokaustu a lokálnu históriu. 

Viac informácií TU.


 • Hľadanie konštruktívneho dialógu v polarizovanej spoločnosti

Cieľom projektu je hľadať spôsoby a metódy, ako nielen s mladými ľuďmi hovoriť o témach, ktoré nás názorovo rozdeľujú a cesty, ako diskusiu posunúť od nenávistných prejavov ku konštruktívnemu dialógu.

Viac informácií TU.
Nadácia Milana Šimečku

               

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom