"Ako učiť o holokauste dnes?" kurz pre učiteľov

"Ako učiť o holokauste dnes?" je celoročný vzdelávací kurz pre 25 učiteľov a učiteliek, ktorý im poskytne nové prístupy a nástroje k témam, ktoré sa viažu nielen k holokaustu, ale aj k témam ako predsudky, dezinformácie, propaganda, obrazy holokaustu v popkultúre, polarizácia a pod. Tento kurz kombinuje online a prezenčnú formu.

Týmto kurzom chceme poukázať na spoločenské fenomény, ktoré podobné udalosti sprevádzajú, či dokonca im predchádzajú. Výzvou kurzu  je spoločne s jeho účastníkmi a účastnıčkami hľadať nové spôsoby, ako môže táto téma prispieť k formovaniu kritického myslenia a morálnych postojov mladých ľudí. Zameriame sa práve na otázky rozvoja empatie k rozmanitosti a vedomú prácu s postojmi žiakov a žiačok. Cieľom kurzu nie je len doplniť vedomosti o témach súvisiacich s holokaustom, ale práve zamerať sa najmä na postojové vzdelávanie a témy, ktoré sú aktuálne aj v dnešnej dobe. Zároveň je snahou kurzu rozvíjať didaktické zručnosti potrebné k uchopeniu týchto tém vo vyučovaní. 

Ciele kurzu:

 • rozvíjanie kompetencií pedagógov - vedomostí, zručností a postojov nevyhnutných pre vzdelávanie o holokauste, diskriminácii a polarizácii
 • poskytnúť nové metodiky, materiály a didaktické prístupy, ktoré môžu pedagogógovia využiť priamo vo vyučovaní


Pre koho je určený?

 • učitelia vyšších ročníkov základných škôl
 • učitelia stredných škôl
 • učitelia dejepisu, občianskej náuky alebo etickej výchovy
 • pracovníci s mládežou/lektori pracujúci s témou holokaustu a diskriminácie v mimoškolskom prostredí


Absolvent/ka kurzu:

 • rozumie téme holokaustu v širošom a aktuálnom kontexte
 • je schopná/ý včleniť tému holokaustu do vzdelávacieho procesu inovatívnymi spôsobmi
 • získa komplexný prehľad o spoločenských fenoménoch a prejavoch vedúcich k segregácii, xenofóbii, rasizmu či antisemitizmu
 • dokáže využiť túto tému pre vzdelávaní o témach ako diskriminácia, polarizácia, propaganda či vedomá práca s predsudkami
 • vyvíja a a aplikuje vlastné aktivity, ktoré vie aplikovať vo vyučovaní 


Ako bude prebiehať vzdelávací kurz?

 • súčasťou sú 3 prezenčné stretnutia a 6 online lekcií v období október 2021 - apríl 2022
 • na online lekcie využijeme nástroj moodle, počas kurzu sa uskutočnia aj dva online workshopy
 • každá lekcia trvá 3 týždne
 • jednotlivým témam sa venuje 9 rôznych odborníkov - lektorov
 • každý lektor/ka zverejní infolist, ktorý bude predstavovať stručnú anotáciu témy, zadanie úloh a potrebné zdroje - literatúra, historické pramene, videá a metodiky
 • každá lekcia trvá 3 týždne, kedy účastníci plnia úlohy, napr. vytvorenie vyučovacej aktivity, odskúšanie existujúcej metodiky a spätná väzba na ňu, zadanie projektu pre žiakov a pod.
 •  lektor/ka hodnotí a dáva spätnou väzbou


Program:Program na stiahnutie.


Lektori a lektorky:
Lektori a lektorky na stiahnutie.


Cena:

80€/os.

Cena zahŕňa: 7 dní prezenčného vzdelávania s ubytovaním a stravou, 20 hodín online vzdelávania, všetky náklady na realizáciu, lektorov a vzdelávacie podklady. 

Cena nezahŕňa: cestovné náklady.

Podľa dohody vieme účastnícky poplatok rozdeliť na 2 platby. Ak by bola výška účastníckeho poplatku 80€ pre vás jedinou prekážkou, prosím ozvite sa nám, vieme udeliť niekoľko štipendii. Radi vám pomôžeme. 


Prihlasovanie:

 • prihlasovanie trvá do 7. októbra
 • priebežne potvrdzujeme vybratým účastníkom ich účasť a posielame detaily k platbe
 • po uhradení účastníckeho poplatku vás považujeme za prijatého/tú
 • pre prihlásenie kliknite na Prihlasovací formulár


Prihlasovací formulár


Kontakt:

Michal Keim, michal@nadaciams.sk, 0903 434 282


Tento kurz realizujeme vďaka podpore Claims Conference a Férovej Nadácii O2.

Nadácia Milana Šimečku

               

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom