"Ako učiť o holokauste dnes?" kurz pre učiteľov

"Ako učiť o holokauste dnes?" je celoročný vzdelávací kurz pre 25 učiteľov a učiteliek, ktorý im poskytne nové prístupy a nástroje k témam, ktoré sa viažu nielen k holokaustu, ale aj k témam ako predsudky, dezinformácie, propaganda, obrazy holokaustu v popkultúre, polarizácia a pod. Tento kurz kombinuje online a prezenčnú formu.

Týmto kurzom chceme poukázať na spoločenské fenomény, ktoré podobné udalosti sprevádzajú, či dokonca im predchádzajú. Výzvou kurzu  je spoločne s jeho účastníkmi a účastnıčkami hľadať nové spôsoby, ako môže táto téma prispieť k formovaniu kritického myslenia a morálnych postojov mladých ľudí. Zameriame sa práve na otázky rozvoja empatie k rozmanitosti a vedomú prácu s postojmi žiakov a žiačok. Cieľom kurzu nie je len doplniť vedomosti o témach súvisiacich s holokaustom, ale práve zamerať sa najmä na postojové vzdelávanie a témy, ktoré sú aktuálne aj v dnešnej dobe. Zároveň je snahou kurzu rozvíjať didaktické zručnosti potrebné k uchopeniu týchto tém vo vyučovaní. 

Ciele kurzu:

 • rozvíjanie kompetencií pedagógov - vedomostí, zručností a postojov nevyhnutných pre vzdelávanie o holokauste, diskriminácii a polarizácii
 • poskytnúť nové metodiky, materiály a didaktické prístupy, ktoré môžu pedagogógovia využiť priamo vo vyučovaní


Pre koho je určený?

 • učitelia vyšších ročníkov základných škôl
 • učitelia stredných škôl
 • učitelia dejepisu, občianskej náuky alebo etickej výchovy
 • pracovníci s mládežou/lektori pracujúci s témou holokaustu a diskriminácie v mimoškolskom prostredí


Absolvent/ka kurzu:

 • rozumie téme holokaustu v širošom a aktuálnom kontexte
 • je schopná/ý včleniť tému holokaustu do vzdelávacieho procesu inovatívnymi spôsobmi
 • získa komplexný prehľad o spoločenských fenoménoch a prejavoch vedúcich k segregácii, xenofóbii, rasizmu či antisemitizmu
 • dokáže využiť túto tému pre vzdelávaní o témach ako diskriminácia, polarizácia, propaganda či vedomá práca s predsudkami
 • vyvíja a a aplikuje vlastné aktivity, ktoré vie aplikovať vo vyučovaní 


Ako bude prebiehať vzdelávací kurz?

 • súčasťou sú 3 prezenčné stretnutia a 6 online lekcií v období október 2021 - apríl 2022
 • na online lekcie využijeme nástroj moodle, počas kurzu sa uskutočnia aj dva online workshopy
 • každá lekcia trvá 3 týždne
 • jednotlivým témam sa venuje 9 rôznych odborníkov - lektorov
 • každý lektor/ka zverejní infolist, ktorý bude predstavovať stručnú anotáciu témy, zadanie úloh a potrebné zdroje - literatúra, historické pramene, videá a metodiky
 • každá lekcia trvá 3 týždne, kedy účastníci plnia úlohy, napr. vytvorenie vyučovacej aktivity, odskúšanie existujúcej metodiky a spätná väzba na ňu, zadanie projektu pre žiakov a pod.
 •  lektor/ka hodnotí a dáva spätnou väzbou


Program:Program na stiahnutie.


Lektori a lektorky:
Lektori a lektorky na stiahnutie.


Cena:

80€/os.

Cena zahŕňa: 7 dní prezenčného vzdelávania s ubytovaním a stravou, 20 hodín online vzdelávania, všetky náklady na realizáciu, lektorov a vzdelávacie podklady. 

Cena nezahŕňa: cestovné náklady.

Podľa dohody vieme účastnícky poplatok rozdeliť na 2 platby. Ak by bola výška účastníckeho poplatku 80€ pre vás jedinou prekážkou, prosím ozvite sa nám, vieme udeliť niekoľko štipendii. Radi vám pomôžeme. 


Prihlasovanie:

 • prihlasovanie trvá do 7. októbra
 • priebežne potvrdzujeme vybratým účastníkom ich účasť a posielame detaily k platbe
 • po uhradení účastníckeho poplatku vás považujeme za prijatého/tú
 • pre prihlásenie kliknite na Prihlasovací formulár


Prihlasovací formulár


Kontakt:

Michal Keim, michal@nadaciams.sk, 0903 434 282


Tento kurz realizujeme vďaka podpore Claims Conference a Férovej Nadácii O2.

Nadácia Milana Šimečku

               

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.