Aj deti cudzincov sú súčasťou triedy

Vzdelávanie dáva počas pandémie zabrať naozaj všetkým účastníkom procesu - učiteľom/učiteľkám, žiakom/žiačkám i rodičom. Aj v takejto vyhrotenej situácii však nesmieme zabúdať, že školy po celom Slovensku sú rozmanité a majú deti s rôznymi potrebami. V rámci projektu KapaCITY, v ktorom sa venujeme podpore integrácie cudzincov na lokálnej úrovni, sme sa tentokrát zamerali aj na vzdelávanie detí cudzincov na základných a stredných školách.

V spolupráci s Centrom pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) a Marginalom sme pripravili príručky pre školy, ktoré priblížujú pedagogickému personálu proces začleňovanie detí cudzincov do vzdelávacieho procesu na Slovensku. Poskytuje im základné rady a princípy, ktoré priamo nesúvisia s legislatívnym nastavením a obsahom vzdelávania, zároveň pomáhajú pochopiť určité špecifické situácie, ktoré sú s príchodom detí cudzincov spojené.

1013-desatoro%20pre%20skoly_cvek_%20nms.jpg


Takzvané DESATORO PRE ŠKOLY sa venuje témam kultúrneho šoku, ktorý mnohé deti cudzincov po príchode do nového prostredia zažívajú. Popisuje niektoré dôležité potreby detí cudzincov, pomôže nastaviť komunikáciu s rôznymi aktérmi tak, aby sa predchádzalo konfliktom či zlyhaniam. V neposlednom rade hovorí o atmosfére v triede či v škole, ktorá nepochybne hrá pri začleňovaní detí cudzincov do vzdelávania dôležitú rolu. Text vychádza z výskumov a publikácií o tejto téme, najmä zo slovenského a českého prostredia. Ďalej zo skúseností autoriek, ktoré sa téme dlhodobo venujú spolu s mnohými učiteľmi, učiteľkami, cudzincami a odborníkmi na témy vzdelávania.
1013-desatoro%20pre%20riaditelov%20a%20pedagogov_marginal.jpg


DESATORO PRE RIADITEĽOV A PEDAGÓGOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL od Marginalu poskytuje riaditeľom, riaditeľkám a pedagogickému personálu základných a stredných škôl prehľad o platnej legislatíve v oblasti vzdelávania detí cudzincov s dôrazom na ich špecifické postavenie.

Príručky sú súčasťou projektu KapaCITY - viac si o ňom môžete prečítať TU

Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom