Pozvánka na webinár

stm-1.jpg

Stories that Move je unikátny nástroj pre učiteľov a učiteľky občianskej náuky, etiky, anglického, nemeckého, maďarského jazyka alebo pre triednych. Stories that move vám umožní pracovať či už v online prostredí alebo priamo v triede s témami diskriminácie, rozmanitosti, predsudkov, vlastnej identity a osobných hodnôt. Tento medzinárodný projekt je postavený na autentických príbehoch rovesníkov študentov.

Dňa 24.11. 15-17:00 vám prinášame webinár, kde vám predstavíme príbehy, portál a takisto si ukážeme, ako sa dá s nimi pracovať na bežných vyučovacích hodinách a v neformálnom vzdelávaní. Webinár je bezplatný cez Zoom v slovenskom jazyku.


Prihlasovací formulár.

Viac o Stories that Move:

Tento webinár vám prinášame vďaka podpore Holandskej ambasády na Slovensku.


Kontakt:

Michal Keim, michal@nadaciams.sk, 0903 434 282.

Nadácia Milana Šimečku

               

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom