Prečo venovať 2% Nadácii Milana Šimečku?

V NMŠ veríme, že Slovensko raz môže byť krajinou, v ktorej sa dokážeme poučiť z vlastnej minulosti, budeme ochotní rešpektovať jedinečnosť každého jej obyvateľa a schopní napĺňať ideál otvorenej a demokratickej spoločnosti.

Preto:

... už 14 rokov sprostredkovávame študentom na stredných školách výstavu Anny Frankovej - doteraz výstavu videlo viac ako 40 000 ľudí a vyškolili sme viac ako 1200 lektorov - sprievodcov z radov študentov vo viac ako 70 mestách a obciach na Slovensku.

... za posledné 4 roky sme dali možnosť takmer 70 účastníkom (učiteľom a aktivistom) absolvovať e-learningový kurz o holokauste ako nástroji výchovy k postojom.

... už 10 rokov spravujeme portál multikulti.sk, na ktorom sme v roku 2018 zverejnili viac ako 50 autorských článkov. 

... sme v posledných 5 rokoch publikovali 4 vzdelávacie príručky v téme rozmanitosti.

... v tomto roku zahájime 14-ty ročník nášho najrozmanitejšieho festivalu [fjúžn] (predtým Týždeň nových menšín). V roku 2018 sme mali 180 účinkujúcich z 35 krajín a 54 podujatí navštívilo 10500 návštevníkov.  

Povedali o nás: 

"Nadáciu Milana Šimečku som poznala ako jednu z mnohých nadácií pôsobiacich na Slovensku. Náhoda zapracovala a pred pár rokmi mi vstúpili "Šimečkovci" nielen do pracovného života (vďaka spolupráci na projektoch), ale i do osobného života (cez ich aktivity som spoznala úžasných ľudí a získala nezabudnuteľné zážitky). Keď som sa dozvedela o možnosti finančnej podpory, neváhala som ani chvíľu. Viem, že moje peniaze sú v rukách ľudí, ktorí pomáhajú ostatným a verím im. Viem, že ich práca je náročná, mnohí v spoločnosti ich nevnímajú tak ako ja, pretože ich nepoznajú a nevedia, čo ich práca obnáša. Ja to ale viem a tak, ak ich môžem podporiť hoci aj touto formou, rada to urobím." (PaedDr. Miroslava Košťálová, ZŠ Topoľová, Nitra)

 

Naše údaje:

názov: Nadácia Milana Šimečku
sídlo: Panenská 4, 811 03 Bratislava
právna forma: nadácia
IČO: 173 141 78

Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom