Prečo venovať 2% Nadácii Milana Šimečku?

V NMŠ veríme, že Slovensko raz môže byť krajinou, v ktorej sa dokážeme poučiť z vlastnej minulosti, budeme ochotní rešpektovať jedinečnosť každého jej obyvateľa a schopní napĺňať ideál otvorenej a demokratickej spoločnosti.

Preto sme v roku 2019:

... vyškolili viac ako 450 pedagógov a pedagogičiek v témach: Ako učiť o holokauste, Školy pre všetkých, Rozmanité školy, Ako učiť o Nežnej a ďalších témach spojených s témami inklúzie, rozmanitosti a pamäte. 

... pracovali s viac ako 200 študentami a študentkami a zapojili ich viac ako 750 do našich aktivít prostredníctvom pedagógov, pedagogičiek či iných žiakov a žiačok realizujúcich aktivity v školách. 

... na portáli multikulti.sk zverejnili 111 článkov. Spolupracovalo s nami 28 autorov a autoriek a dali sme príležitosť publikovať 8 cudzincom a cudzinkám. Takmer 34-tisíc ľudí si kliklo na stránku multikulti.sk v roku 2019. 

... vydali sme príručku Holokaust (ne)bol (https://globalnevzdelavanie.sk/holokaust-bol/), publikáciu Vedieť nestačí (https://vedietnestaci.sk/o-publikacii/), magazín Identity (https://issuu.com/fjuzn/docs/magazin_identity_isssuu), publikáciu Petra Tatára Oslava slobody 1989 - 2019 (https://17november1989.com/sk/publikacie). Takisto sme vydali druhé vydanie príručiek Farebná škola 1 a Farebná škola 2 (https://globalnevzdelavanie.sk/farebna-skola-i-a-ii/). Splupracovali sme aj na príprave príručky Príbehmi proti predsudkom, ktorú vydala SAV (http://www.kvsbk.sav.sk/wp-content/uploads/Pribehmi-proti-predsudkom_manual-2019.pdf). 

... priblížili viac ako 10-tisíc návštevníkom a návštevníčkam našich viac ako 60-tich podujatí témy identity, rozmanitosti, pamäte a inklúzie. 

Povedali o nás: 

"Nadáciu Milana Šimečku som poznala ako jednu z mnohých nadácií pôsobiacich na Slovensku. Náhoda zapracovala a pred pár rokmi mi vstúpili "Šimečkovci" nielen do pracovného života (vďaka spolupráci na projektoch), ale i do osobného života (cez ich aktivity som spoznala úžasných ľudí a získala nezabudnuteľné zážitky). Keď som sa dozvedela o možnosti finančnej podpory, neváhala som ani chvíľu. Viem, že moje peniaze sú v rukách ľudí, ktorí pomáhajú ostatným a verím im. Viem, že ich práca je náročná, mnohí v spoločnosti ich nevnímajú tak ako ja, pretože ich nepoznajú a nevedia, čo ich práca obnáša. Ja to ale viem a tak, ak ich môžem podporiť hoci aj touto formou, rada to urobím." (PaedDr. Miroslava Košťálová, ZŠ Topoľová, Nitra)

"Realizovanie akčného plánu s cieľom vplývať na zmeny postojov u študentov bolo pre mňa prínosné, pretože som sa naučil nové veci: ako vytvoriť zisťovaciu aktivitu, intervenčnú aktivitu a prepojiť prevažne teoretický seminár s témami globálneho vzdelávania. Vhodná kombinácia tém seminára preniesla komunikované poznanie na študentov, a zároveň sa nevynechala žiadna zložka pôvodného obsahu seminára. Najdôležitejším zistením pre mňa bolo, že moja snaha sa vyplatila, pretože podľa záverečného zisťovania došlo u študentov k viditeľnému posunu postojov priaznivým smerom." (Matej Almáši, UMB, zapojený do projektu GlobPost)

O projekte Rozmanité školy: https://www.youtube.com/watch?v=ABkg_01hfds

O projekte Lekcie z minulosti: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1565/1240804

Naše údaje:

názov: Nadácia Milana Šimečku
sídlo: Svoradova 747/5, 811 03 Bratislava
právna forma: nadácia
IČO: 17 314 178

Na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom