IWalks

IWalks predstavuje spojenie prehliadky mesta alebo lokality s úryvkami zo svedectiev ľudí, ktorí prežili holokaust, a popisujú v nich svoje spomienky na dané miesto. Cieľom projektu nie je vytvoriť turistickú prehliadku, ale ponúknuť moderný a inovatívny vzdelávací nástroj základným a stredným školám. Využitie svedectiev v spojení s konkrétnymi lokalitami umožňuje študentkám a študentom pochopiť dosah historických udalostí na každodenné životy obyčajných ľudí, ktoré sa nediali v abstraktnej krajine, ale na dôverne známych miestach.

Projekt IWalks je mezinárodným projektom, do ktorého sme sa zapojili v spolupráci s maďarskou neziskovou organizáciou Zachor Foundation. Svedectvá použité v rámci prehliadky pochádzajú z archívu USC Shoah Foundation. Pilotnú prehliadku pripravíme v Bratislave v jarných mesiacoch.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte na kristina@nadaciams.sk.