Holokaust ako nástroj výchovy k postojom

E-learningový kurz je určený primárne pre pedagógov stredných a základných škôl. Holokaust je ústrednou témou ôsmich lekcií, ktoré majú však svojím zameraním za cieľ prekročiť historický rámej tejto udalosti. Jeho cieľom je doplnenie vedomostí účastníkov a účastníčok, no najmä zameranie sa na morálne aspekty, ktoré sú v rôznych podobách aktuálne aj v dnešnej dobe. Prostredníctvom rozličných tém a prednášok odborníkov chceme poukázať na spoločenské fenomény, ktoré podobné udalosti sprevádzajú alebo im predchádzajú. Chceme prispieť k formovaniu kritického myslenia a morálnych postojov mladých ľudí. V tomto pilotnom projekte sa zameriavame práve na otázky rozvoja empatie a scitlivovania neznášanlivosti voči menšinám.