Výskum o diskriminácii Rómov na trhu práce

K spolupráci na  projekte nás oslovilo Európske centrum pre práva Rómov. Projekt sa realizoval v šiestich krajinách (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Taliansko, Rumunsko a Slovensko) a jeho hlavným cieľom bolo presadzovanie uplatňovania takých politík smerujúcich k eliminácii diskriminácie Rómov a Sintiov v oblasti vzdelávania a zamestnanosti. Projekt bol taktiež zameraný na posilňovanie kapacít rómskych organizácií pri ovplyvňovaní verejných politík.