Res Publica

Hlavným cieľom projektu bolo vytváranie tlaku s účelom zefektívnenia realizácie strategických dokumentov vlády SR v oblasti začleňovania Rómov a Rómok, predloženie pripomienok k návrhu nového zákona o hmotnej núdzi a vydanie Odpočtu prvého roka  vlády premiéra Roberta Fica - Rómovia vo verejných politikách. Vďaka projektu sme tiež mohli pokračovať v publikovaní úspešného spravodaja Rómska verejná politika. Na aktivity projektu nadväzuje aktuálne prebiehajúci projekt Ako na chudobu?