Rómovia v európskych mestách

(Roma in European Cities)

Pod záštitou budapeštianskej organizácie Open Society Foundations (OSF) sme sa zúčastnili  projektu zameraného na spolužitie rómskych a nerómskych obyvateľov 12 európskych miest. Na Slovensku sme výskum realizovali v meste Košice. V prvej fáze náš výskumný tím monitoroval verejné politiky mesta s dopadom na Rómov a Rómky; súčasťou druhej časti bol dotazníkový výskum s 200 respondentmi; a v záverečnej fáze sme zrealizovali 6 fokusových rozhovorov s obyvateľmi Košíc. Záverečnú správu z výskumu možno nájsť aj na našom webe.