Martin Brix

Martin Brix

manažér festivalu [fjúžn]

brix@nadaciams.sk

 

Narodil som sa v deväťdesiatom siedmom presnejšie pätnásteho marca v období rýb a vodných živočíchov. Ako ryba som si preplával detstvom na sídlisku Dlhé diely v Bratislave. V Bratislave som sa teda aj narodil, vyrastal a plávam v nej do dnes. Mám za sebou prvé roky základnej školy, osemročné gymnázium a dokonca som absolvoval aj vysokú školu, z ktorej mi zostal titul inžinier architekt (v skratke Ing. arch.). Počas štúdia som absolvoval rôzne práce zárobkového charakteru, ale aj toho neziskového, no o to pre mňa plnohodnotnejšieho.

Vždy som bol freelancer a pokúšal som sa preplávať rôzne vody pôsobenia. So spolužiakmi z VŠ sme si založili architektonický ateliér, neziskovú organizáciu venujúcu sa kultúre a kultúrnemu dianiu a už sme sa starali o nejeden kreatívny priestor. Popri všetkým aktivitám sa rád podieľam na aktivitách Nadácie Milana Šimečku a teda hlavne manažujem šimečkovský festival [fjúžn] ako skúsený "ívenťák".

A teraz po lopate, rýchle zhrnutie: Volám sa Martin Brix, som architekt a pre Nadáciu Milana Šimečku, ako jej plnohodnotný člen, sa starám hlavne o festival [fjúžn] a o iné kultúro-spoločenské aktivity, ktoré sú v mojich silách a kompetenciách (Nedeľná Paráda).