Janka Hradská

Jana N. Hradská

projektová manažérka

jana@nadaciams.sk

 

Pochádza z Bratislavy. Vyštudovala históriu a estetiku na FF UK. Od roku

2005 pracuje v nadácii v rámci programu "Pamäť" na vzdelávacích projektoch.