Janka Hradská

Jana N. Hradská

projektová manažérka

program Pamäť

jana@nadaciams.sk

Pochádza z Bratislavy. Vyštudovala históriu a estetiku na FF UK. Od roku 2005 pracuje v nadácii v rámci programu "Pamäť" na vzdelávacích projektoch.

V súčasnosti je na rodičovskej dovolenke.