Helka

Helena Roglová 

asistentka

nms@nadaciams.sk

 

Moja životná cesta bola priamočiara s jasným cieľom viesť deti k láske k hudbe. Šťastie a náhoda chceli, aby vybočila do Nadácia Milana Šimečku, kde som stretla ľudí krásne uletených, zapálených pre vec (niekedy aj za cenu nerešpektovania základných biologických potrieb). A tak sa snažím byť podobne uletená spolu s nimi a pritom trošku pomôcť nielen v papierovej a administratívnej práci.