Nina Galanská

programová asistentka

nina@nadaciams.sk

 

Napriek preddispozíciám z detstva putujúc medzi mestami ťažkého strojárstva a sklárskeho priemyslu na Považí sa dostala nakoniec k sociologickým, politologickým a ekonomickým témam, ktoré študovala v rámci štúdia medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie v hlavnom meste. Nakoniec zakotvila v migračných vodách a na Fakulte medzinárodných vzťahov v Bratislave sa viac či menej úspešne snaží študovať a skúmať migráciu. V nadácii tvorí v projekte Kvalita alebo Kvantita? organizačnú podpornú zložku, v čom sa vyžíva a popri tom študuje, čo to vlastné tie postoje žiakov a študentov sú a čo s nimi. Baví ju téma vzdelávania, rozmanitosti a s obľubou sa zapája do interaktívnych činností mimo kancelárie na školách, podujatiach alebo vychádzkach.:)