ester

Ester Lomová

projektová manažérka

ester@nadaciams.sk

 

Narodila sa v Prahe, kde strávila aj väčšinu svojho života. V Prahe tiež vyštudovala etnológiu a hebraistiku a nadobudla svoje prvé dobrovoľnícke a pracovné skúsenosti v Amnesty International a Organizácii pre pomoc utečencom.

Pred niekoľkými rokmi ju osud zavial do Bratislavy a do Nadácie Milana Šimečku, kde pracuje v programe Inklúzia. Už pár rokov sa tak venuje ľudským právam, postaveniu menšín a sociálnej inklúzii a stále ju to baví.

V roku 2013 jej pribudla zábava nová a väčšinu času teraz trávi na materskej „dovolenke“.