Publikácia na stiahnutiePublikáciu si môžete stiahnuť po častiach zdarma v PDF verzii

Obal (383 kB)

O nadácii + tiráž (535 kB)

Úvod (55 kB)

1. kapitola: Multikultúrna výchova (501 kB)

2. kapitola: Pojmy používané v multikultúrnej výchove (738 kB)

3. kapitola: Rómovia (3,1 MB)

4. kapitola: Židovské dejiny a kulúra (4,3 MB)

Multi-kulti na školách

Multi-kulti na školách: Metodická príručka multikultúrnej výchovy

Editorka: Katarína Šlotésová

 

Obsah

Slová na úvod:

 • Prečo multikultúrna výchova na slovenských školách?
 • Komu je publikácia určená?
 • Čo v príručke nájdete?
 • Ako príručka vznikala?

1. kapitola:  Multikultúrna výchova

Vlasta Dúbravová

 • Úvodné slová k multikultúrnej výchove
 • Multikultúrna výchova v kontexte slovenského školstva a v konkrétnej škole
 • Ako si premyslieť a rwalizovať multikultúrnu výchovu?
 • Metódy multikultúrnej výchovy
 • Ako si pripraviť a plánovať multikultúrnu výchovu?
 • Realizácia hodiny/stretnutia cez model aktívneho sociálneho učenia
 • Hodnotenie žiakov, učiteľov a textov pre MKV

2. kapitola: Pojmy

Erich Mistrík

 • Pojmy používané v multikultúrnej výchove
 • Kultúra - subkultúra - osvojenie si kultúry (enkulturácia)
 • Kultúrna identita - spolužitie kultúr - prijatie kultúry (akulturácia)
 • Multikulturalizmus - kultúrny konflikt
 • Predsudok
 • Stereotyp
 • Rasizmus
 • Diskriminácia - rovnosť príležitostí
 • Stručný slovník multikultúrnej výchovy

3. kapitola: Rómovia

Zuzana Kumanová, Arne B. Mann, Alica Petrasová, Mária Šimčáková-Tóthová

 • O rómskej pravlasti
 • Putovanie po Európe
 • Osvietenské reformy
 • Rómovia v Uhorsku v 19. storočí a na začiatku 20. storočia, obdobie I. ČSR
 • V nacistickej Tretej ríši
 • Po roku 1945
 • Po roku 1989
 • Od tradičného zamestnania po súčasnosť
 • Bývanie
 • Sociálna a duchovná kultúra
 • Rodina
 • Príčiny a dôsledky rozpadu tradičného rómskeho spoločenstva

4. kapitola: Židovské dejiny a kultúra

Jana Hradská, Slávka Molnárová

 • Základné pojmy
 • Judaizmus
 • Dejiny
 • Holokaust v Európe
 • Židia na Slovensku
 • Tradičný každodenný život
 • Kultúra

Publikácia vyšla s podporou: